Praktische zaken.

In het onderstaande informeren we u over onze praktijk, de kosten van de therapie en de kwaliteit van onze hulpverlening.

Praktijk

De gesprekken vinden plaats in onze praktijk aan huis. We heten u graag welkom op ons adres aan de Poelruit 31 te Buitenpost.

Tarief

Een consult met ons beiden duurt 60 minuten en kost 85 euro. Dit wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Door de meeste zorgverzekeraars worden deze kosten wel via de aanvulllende verzekering gedeeltelijk vergoed. Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. 

Kwaliteit

Aletta is lid van de NVPA, de Nederlandse Vereniging voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen. De NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Van Dijke & Van Dijke werkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging.

Ook is zij geregistreerd als therapeut bij de RBCZ zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is.

De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding van Relatie- en Gezinstherapeuten. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.

Klachtprocedure: Wij zijn onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht zoals geformuleerd in de  Wkkgz. Bij een klacht over de behandeling bespreekt u deze uiteraard eerst met de therapeut. Daarnaast is er de mogelijkheid om zich te wenden tot de beroepsvereniging NVPA. Zij laten een klachtenfunctionaris contact met u opnemen. Als de inzet van de klachtenfunctionaris onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de SCAG. Deze commissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.