Hoe wij werken.

De samenwerking van twee therapeuten, een man en een vrouw, heeft een meerwaarde. We bekijken de situatie vanuit verschillende perspectieven en vullen elkaar aan. In de analyse en in de begeleiding komen zowel mannelijke als vrouwelijke waarden aan bod.

Verwachtingen uitspreken

In therapie gaan, ervaren veel mensen als een stap zetten op onbekend terrein. Partners kunnen verschillende verwachtingen hebben van de gesprekken. We nemen tijd om dit te onderzoeken.

Afstemmen

In het eerste gesprek kijken we of onze aanpak aansluit bij wat partners zoeken en of we tot een gezamenlijk doel kunnen komen. Is er vertrouwen in de samenwerking, dan maken we afspraken voor de vervolgsessies. In de regel zijn 4 - 10 gesprekken nodig om tot een goede afronding te komen.

Weer verbinding maken

We onderzoeken hoe negatieve patronen ontstaan zijn, hoe ze in stand worden gehouden en wat nodig is om weer verbinding te maken met elkaar. Een gezamenlijke zoektocht. Eerlijk, uitnodigend, inzichtgevend en soms ook confronterend.

Zingeving

Vragen vanuit levensbeschouwing vinden we belangrijk. Beide partners kunnen hierbij een gezamenlijk uitgangspunt hebben. Maar geloofsovertuiging kan soms ook verwijdering geven. In de relatietherapie zullen waarden, normen en zingeving besproken kunnen worden met respect voor ieders overtuiging.

Korte evaluatie na ieder gesprek

Aan het eind van ieder gesprek hebben we een korte evaluatie. We doen dit aan de hand van een korte 'scan', de Session Rating Scale. Op deze manier weten we zeker dat we op de goede weg blijven en kunnen we tussentijds de doelen bijstellen.